ทำไมหลายคนถึงหยุดการสูบบุหรี่

สถานการณ์พฤติกรรม การสูบบุหรี่ของไทย จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีผลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของคนไทยในปี 2560 พบว่ามีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.9 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่มากถึง 10.7 ล้านคน แยกเป็นผู้สูบเป็นประจำจำนวน 19.1% ของประชากรทั้งหมด 16.8 % ผู้ที่สูบนานๆ ครั้งจำนวน 1.3 ล้านคนคิดเป็น 2.3%
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบร่วม กับสวนดุสิตโพล ได้ทำแบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบผู้ใช้แรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เดือนเมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้แรงงานนอกระบบและผู้ใช้แรงงานในระบบจำนวน 11,220 ตัวอย่าง เช่น คนขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตร งานบ้านประมง ห้างร้านโรงแรม พบว่าสูบบุหรี่น้อยลงเนื่องจากรายได้ลดลงมากถึง 49.2 % หลายคนหาความสุขด้วยการดูหนังโป๊ซับไทยเพราะการดูหนังโป๊ซับไทยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย
แต่คนที่ไม่สูบบุหรี่ก็อย่าคิดว่าตัวเองจะปลอดภัยเพราะถึงจะไม่สูบบุหรี่แต่ถ้ามีนิสัยพฤติกรรมแย่ๆ ก็มีอันตรายกับสุขภาพพอๆ กับการสูบบุหรี่เลยทีเดียว คนทั่วไปก็คิดไม่ถึงว่าพฤติกรรมแย่ๆเหล่านี้จะทำร้ายสุขภาพเราได้มากขนาดนี้ พฤติกรรมแย่ๆ ที่ทำลายสุขภาพได้มากพอกับการสูบบุหรี่ ได้แก่
1. ความเหงา
ได้มีการวิจัยพิสูจน์แล้วว่าความเหงาเนื้อรังส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้ ผลกระทบสำคัญจะเกิดขึ้นกับสมองมากกว่า และยังมีผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโรคทางสมองกับความเหงา เช่น โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม ในประเทศอินเดียมีผู้สูงอายุราว 22 % จะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตามลำพัง เรียกว่าดูหนังโป๊ซับไทยซับไทยไปวันๆเลยก็ได้ และก็มีเด็กๆ ที่ถูกละเลยขาดการเอาใจใส่ดูแลก็จะส่งผลให้มีภาวะความเหงาเรื้อรังเช่นกัน ในประเทศไทยนั้นพบว่าผู้สูงอายุที่ต้องใช้ชีวิตคนเดียวตามลำพังมีมากขึ้น อัตราการสูงวัยของประชากรไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รายงานผู้สูงอายุไทยปี 2563 จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ รายงานว่าปี 2563 ไทยมีประชากรรวม 66.5 ล้านคน มีผู้สูงอายุอยู่ลำพังเพียงคนเดียวสูงถึง 1.3 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 6%
2. การกินอาหารไม่มีประโยชน์
ทุกคนต่างรู้ดีอยู่แล้วว่าการกินอาหารเพื่อสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่ได้กินอาหารที่ดีต่อร่างกายทุกวัน ในบางคนก็ไม่ได้สนใจเลยเลยเลือกกินอาหารตามใจชอบ คิดว่าอิ่มแล้วนอนดูหนังโป๊ซับไทยก็จบ ทั้งที่รู้ว่าจะส่งผลเสียต่อร่างกาย หลายคนเลือกกินอาหารแปรรูป อาหารขยะ อาหารที่มีน้ำตาลและมีเกลือสูง ยังไม่กินผักและผลไม้ เป็นสาเหตุของโรคพื้นฐานหลายโรคเช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน และอื่นๆ